Tussentijdsetoets

Doe je voordeel

Je bent halverwege, zelfs al iets over helft. Inmiddels zijn alle stappen van de les-instructiekaart netjes doorlopen. De vorm is al in grote lijnen aanwezig. Er hoeft alleen hier en daar nog wat te worden bijgevijld, want het praktijkexamen komt nu wel heel dichtbij. Daarom gaan we het nu over de zogeheten ‘tussentijdse toets’ (TTT) hebben. Een tussentijdse toets heeft als doel om te bepalen in hoeverre je bent gevorderd tijdens de rijopleiding. Zo’n tussentijdse toets wordt afgenomen door een examinator als ongeveer 70% van de opleiding erop zit. Want de rijlessen geven zelf natuurlijk een aardig beeld van hoe jouw rijvaardigheid is, maar een officiële toetsing schept nog meer duidelijkheid.

Hoe werkt het?

Jouw rij instructeur bepaalt het juiste moment om de tussentijdse toets af te leggen. Pas als de rijinstructeur het gevoel heeft dat je er klaar voor bent, wordt de toets aangevraagd. De toets is een rijtest die grotendeels verloopt als een echt examen. Het is dan ook de ultieme gelegenheid om alvast even te wennen aan het examen en om eventuele twijfels weg te nemen. Je kunt zo kennismaken met de examensfeer en vrijstelling krijgen voor de bijzondere verrichtingen. Door een tussentijdse toets wordt de slagingskans aanzienlijk vergroot. Een examinator neemt de onderdelen onder de loep die bij het uiteindelijke examen ook worden getoetst. Want hoe cliché matig dan ook, een goed begin is het halve werk.

De voordelen van de tussentijdsetoets:

Ervaren hoe het uiteindelijke praktijkexamen wordt afgenomen.
Beoordeeld worden door een echte examinator.
Erachter komen hoe ver je met de rijopleiding bent gevorderd en hoe er onder examendruk moet worden gepresteerd.
Voor twee bijzondere manoeuvres kan vrijstelling worden verkregen, mits deze met goed resultaat zijn afgelegd. De vrijstelling is alleen van toepassing tijdens het eerste rijexamen.

Tussentijdsetoets op de weg
Autosleutels